Talii Thamini Linda

Kampeni ya Talii-Thamini-Linda© inafuatilia utunzaji wa mbuga za Tanzania (mbuga za wanyama, maeneo ya usimamizi wa wanyama pori na hifadhi za taifa) na hivyo kupanua ufahamu kupitia maudhui yenye burudani na kuhimiza utalii endelevu.

CONTACT INFO

1259 Mwaya Rd, Dar es Salaam, TZ

P.O. Box 5331

+255 69 202 7848

info@explore-love-protect.org
www.explore-love-protect.org

TOP